iso

Seminaro programa

Autoriniai seminarai skirti specialistams, kurie turi auditavimo praktiką ar dalyvaus Jūsų įmonėje /organizacijoje sudaromose darbo grupėse, vadybos sistemos gerinimui. Seminaras skirtas būtinų žinių ir įgūdžių stiprinimui, atsižvelgiant į pagrindinius vadybos standartų pasikeitimus. Seminaro tema: „Naujų standartų – ISO9001:2015 ir ISO14001:2015 pagrindiniai pasikeitimai. Integruotos vadybos sistemos vidaus audito ypatumai, pritaikant prie kompanijos veiklos”....

read more

ISO14001 Aplinkosaugos vadyba

  Aplinkos valdymo sistema, remiantis standarto ISO14001 pagrindu, yra skirta sumažinti aplinkos teršimo riziką. Sukuriama ir veikia kaip dalis bendrosios vadybos sistemos įmonėje. Sistemos valdymo objektas, kaip taisyklė, yra šalutiniai procesai, tokie kaip atliekų tvarkymas, emisijos sumažinimas į orą, atliekų ir drenažinių vandenų kontrolė, darbas su cheminėmis medžiagomis, įvairių rūšių...

read more

ISO9001

  Kokybės vadybos sistema, remiantis standarto ISO9001 pagrindu, skirta gaminių su trūkumais pateikimui į rinką rizikos sumažinimui. Užtikrina didesnį pasitikėjimą pirkėjams/klientams tuo, kad gamybos proceso metu, produktas bus gaminamas nustatytais reikalavimais, broko atveju, pirkėjas gali tikėtis didesnio gamintojo dėmesio skiriamo jo, pirkėjo, priekaištams ar prašymams. Sistema sukuriama ir veikia kaip...

read more

EFQM European Fondation for Quality Management

Išskirtinis modelis pagerinti Jūsų organizaciją nuo Europos Kokybės Valdymo Fondo. Taikoma bet kuriai organizacijai. Leidžia nuolat gerinti valdymo efektyvumą pasitelkiant mokymą, kūrybiškumą ir inovacijas. Taip pat gali būti naudojamas, kaip Jūsų organizacijos / įmonės tikslų įsivertinimas ir palyginimas Jūsų organizacijos su geriausiomis kompanijomis Europoje ir Jūsų rinkoje.   www.efqm.com

read more

BSC / SRS Subalansuotų Rodiklių Sistema

  Balanced Score Cards – Subalansuotų rodiklių sistema Dirba kaip: Valdymo sistema: Organizacijos valdymo sistema kuri per organizacijos strateginę iniciatyvą, subalansuotų organizacijos rodiklių , nustatant KPI pagrindiniams procesams ir funkcijoms, padeda strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimui. Kontroliavimo sistema: Dažnai naudojama tik kaip pagrindinių veiklos rodiklių kontroliavimo sistema.

read more

KPI/PVR – pagrindiniai veiklos rodikliai

KPI – Key Performance Indicators/PVR- pagrindiniai veiklos rodikliai . KPI – veiklos rezultatų ir/ar procesų matavimo priemonė, tikslų, rezultatų siekimas. Valdyti galima geriau, kai pajėgus išmatuoti valdomą objektą ir gauti faktus. Valdymas pagrįstas įrodymais dėl procesų, departamentų, filialų darbo, t.y. remiantis KPI – tai ta valdymo priemonė, kuri yra laisvesnė...

read more

ISO27001 Informacijos saugos vadyba

ISO 27001 tai modelis sujungiant geriausias praktikas informacijos saugumo valdymo sistemos. Veikia tiek dideliose, tiek ir mažose organizacijose. Ypač naudinga tose srityse, kuriose duomenų apsauga yra svarbiausia darbo sąlyga: pavyzdžiui, finansų valdyme, visuomenės sveikatos įstaigose, visuomenės (miesto ir valstybės) įstaigose, taip pat informacinės įmonės / organizacijos. Modelis / standartas taip...

read more

OHSAS 18001 Darbuotojų sauga

Valdymo sistema skirta profesionaliai darbo saugai užtikrinti darbo vietoje. Skirta sumažinti nuostolių atsiradimą darbuotojų sveikatai, asmens sužalojimo riziką įmonėse ir organizacijose. Sukurta ir veikia kaip dalis bendrosios vadybos sistemos įmonėje. Sistemos valdymo objektas yra procesai: ▪ sukūrimas ir išlaikymas kontroliuojamų sąlygų darbo saugai reikalaujamame lygyje, ▪ taip pat stebėti ir...

read more

ISO50001 Energijos vadyba

ISO50001 standartas pateikia organizacijai energijos išteklių valdymo modelį ir būdus efektyvumo pagerinimui ir jų panaudojimui. Standartas pagrįstas garsiu modeliu PLANUOK-DARYK-TIKRINK-VEIK, darant prielaidą nuolat gerinti energijos vartojimą. Jis suderinamas su labiau populiaresniais standartais ISO 9001 ir ISO 14001, ir palieka veikti pagrindinius etapus valdymo cikle, būtent: politiką, vadovybinę analizė, vidaus auditą,...

read more

AQAP NATO

NATO AQAP serija standartų, išsivysčiusių kaip reikalavimai  tiekiamiems NATO  organizacijų gaminiams/paslaugoms.  

read more