ISO27001 Informacijos saugos vadyba

ISO 27001 tai modelis sujungiant geriausias praktikas informacijos saugumo valdymo sistemos. Veikia tiek dideliose, tiek ir mažose organizacijose. Ypač naudinga tose srityse, kuriose duomenų apsauga yra svarbiausia darbo sąlyga: pavyzdžiui, finansų valdyme, visuomenės sveikatos įstaigose, visuomenės (miesto ir valstybės) įstaigose, taip pat informacinės įmonės / organizacijos. Modelis / standartas taip pat taikomas įmonėms valdančioms dideles duomenų bazes (naftos perdirbimas, laivų statyba), o taip pat ten, kur informacija administruojama kitų organizacijų vardu (duomenų centrai, IT pirkimai).