ISO50001 Energijos vadyba

ISO50001 standartas pateikia organizacijai energijos išteklių valdymo modelį ir būdus efektyvumo pagerinimui ir jų panaudojimui. Standartas pagrįstas garsiu modeliu PLANUOK-DARYK-TIKRINK-VEIK, darant prielaidą nuolat gerinti energijos vartojimą. Jis suderinamas su labiau populiaresniais standartais ISO 9001 ir ISO 14001, ir palieka veikti pagrindinius etapus valdymo cikle, būtent: politiką, vadovybinę analizė, vidaus auditą, koregavimo ir prevencinius veiksmus, monitoringą ir duomenų analizę. Atsižvelgiant į energijos naudojimo funkcijas įvesti papildomi reikalavimai:

  • elektros energijos analizė ir racionalaus naudojimo pagrindinių aspektų nustatymas
  • planavimas ir nustatymas matuojamų tikslų ir uždavinių energijos vartojimo efektyvumo didinimui
  • energijos valdymas
  • projektavimas ir pirkimas energijos paslaugų, įrangos, sistemų ir procesų

Racionalus standarto rekomendacijų panaudojimas turėtų atnešti ekonominę naudą, pavyzdžiui padidinti verslo efektyvumą, našesnė organizacijos ekonominė veikla. Ir, žinoma, standartas sumažina verslo riziką geriau valdant įvairių rūšių energiją įmonėje, organizacijoje. Standartas taip pat gali būti naudojamas projektuojant vieną iš nuolatinio (tvaraus) vystymosi elementų organizacijoje.