ISO9001

 

Kokybės vadybos sistema, remiantis standarto ISO9001 pagrindu, skirta gaminių su trūkumais pateikimui į rinką rizikos sumažinimui. Užtikrina didesnį pasitikėjimą pirkėjams/klientams tuo, kad gamybos proceso metu, produktas bus gaminamas nustatytais reikalavimais, broko atveju, pirkėjas gali tikėtis didesnio gamintojo dėmesio skiriamo jo, pirkėjo, priekaištams ar prašymams. Sistema sukuriama ir veikia kaip bendra įmonės valdymo dalis. Sistemos valdymo tikslu yra procesas (-ai) gyvenimiško ciklo prekės (paslaugos):
▪ pagrindinis procesas: rinkodara, pardavimai, projektavimas, gamyba, pristatymas, garantinis aptarnavimas;
• pagalbiniai procesai: sandėliavimas, matavimo įrangos valdymas, išteklių valdymas (personalo, infrastruktūros), dokumentų valdymas, klientų apklausa
▪ valdymo procesai: kokybės politika, tikslai (uždaviniai), rizikos valdymas, vidaus auditas, korekcinės priemonės, vadovybinė analizė, gerinimas.

Standartas peržiūrimas 2015 m. Nauja ISO 9001 standarto struktūra atspindi šiuolaikines verslo valdymo tendencijas.
Standartas apima naujus valdymo sistemų reikalavimus, pvz., rizikos valdymo, būtina įvertinti riziką, peržiūrėti reikalavimai prevencinių veiksmų, o taip pat ir elementai sistemos nuolatinio gerinimo, palengvinti reikalavimai sistemos dokumentavimui.