OHSAS 18001 Darbuotojų sauga

Valdymo sistema skirta profesionaliai darbo saugai užtikrinti darbo vietoje.

Skirta sumažinti nuostolių atsiradimą darbuotojų sveikatai, asmens sužalojimo riziką įmonėse ir organizacijose.

Sukurta ir veikia kaip dalis bendrosios vadybos sistemos įmonėje.

Sistemos valdymo objektas yra procesai:
▪ sukūrimas ir išlaikymas kontroliuojamų sąlygų darbo saugai reikalaujamame lygyje,
▪ taip pat stebėti ir perspėti apie grėsmę / riziką, sukeliančią esamą ir / ar galimą žalą darbuotojų sveikatai.