Entries by sea

, , ,

Rizikos valdymas

Rizikos valdymo mokymo seminaro programa: Rizikos valdymo tarptautiniai standartai – apžvalga, tūrinis, tikslai. Rizikos vertinimo procesas : -Organizacijos kontekstas, -Strateginė, operativinės veiklos, projektinė rizika, -Veiklos pavojų/galimybių identifikavimas, -Veiklos Rizikos vertinimo kriterijai/ veiksniai, -Rizikos vertinimo metodai: kiekybiniai/ kokybiniai, What if, HAZOP, BOW TIER, FMEA -Rizikos Apetitas ir Tolerancija -Rizikos Registras -Veiklos rizikos monitoringas. Pagrindinių rizikos rodiklių […]