ANTIKORUPCINĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGOS

Korupcija – plačiai paplitęs reiškinys visame pasaulyje. Ji kenkia teisingam valdymui, stabdo verslo plėtrą ir iškraipo konkurenciją. Griauna teisingumą, kenkia žmogaus teisėms ir trukdo mažinti skurdą. Išspręsti šiai problemai vien teisės aktų nepakanka. Aktyviai kovoti su korupcija gali bei turi padėti ir bet kuri verslo organizacija ar viešojo sektoriaus įstaiga. To galima pasiekti taikant antikorupcinę vadybos sistemą, kuri diegiama laikantis ISO 37001:2017 standarto reikalavimų, kuris atitinka gerąją tarptautinę praktiką. Ši vadybos sistema gali būti integruojama į kitas vadybos sistemas (pagal ISO 9001, ISO 14001 ir kt.).

Pasitelkę plačią bei gilią rizikų valdymo praktiką bei žinias apie kitoms vadybos sistemoms taikomus standartus, sertifikavimo kriterijus, siūlome Jums antikorupcinės vadybos sistemos diegimo ir konsultavimo paslaugas.

Nauda Jums: išmokysime paprastai aptikti korupcijos atvejus bei efektyviai atlikti korupcijos tyrimus, palaikoma sistema sumažins finansinius nuostolius, kurie galėtų atsirasti dėl korupcijos verslo procesuose, bus sukurtas ir (ar) sustiprintas korupcijai nepakančios organizacijos įvaizdis tarp darbuotojų, partnerių, klientų ir akcininkų.

Antikorupcinės vadybos sistemos diegimo etapai:

  • Dabartinės situacijos ir atotrūkių įvertinimas. Įvertiname organizacijos korupcijos lygį, nustatome pagrindinius atotrūkius. Pateikiame atotrūkių įvertinimo ataskaitą, kurioje bus nurodyti neatitikimai, jų keliama rizika bei pateikiame rekomendacijas.
  • Antikorupcinės atitikties funkcija, jos užtikrinimas. Supažindiname ir apmokome atsakingą asmenį (-is) su atsakomybe.
  • Darbuotojų ir verslo partnerių mokymai. Vedame mokymus pagal Standarto reikalavimus.
  • Korupcijos rizikos įvertinimas ir stebėjimas. Nustatome rizikos sritis ir pasiūlome mažinimo veiksmus.
  • Korupcijos prevencija. Kontrolės priemonės ir jų diegimas. Pateikiame kontrolės priemones, įdiegimo rekomendacijas.
  • Antikorupcinės veiklos procesai. Atliekame jų analizę, nustatome trūkstamus dokumentus. Parengiame ir suderiname dokumentų projektus, suderiname atsakingų asmenų paskyrimą. Pateikiame rekomendacijas procesų valdymui.
  • Darbuotojų mokymai. Apmokome atsakingus darbuotojus ir vidaus audito komandą.
  • Antikorupcinės vadybos sistemos veiksmingumo vertinimas. Atliekame vidaus auditą, vertinamąją analizę, sukuriame monitoringo sistemą.
  • Nuolatinis gerinimas. Neatitikčių šalinimas, rizikų priežiūra (nuolatinis vertinimas). Sukuriame neatitikčių valdymo procesą, atliekame periodinį rizikos vertinimą.
  • Korupcijos įvykių ir incidentų valdymas. Konsultuojame kuriant pranešimo apie galimus ar įtariamus korupcijos atvejus, vidinio ir išorinio tyrimo procesus bei procedūras.