ISO 50001 standartas organizacijai parodo energijos išteklių valdymo modelį bei efektyvumo pagerinimo ir jų panaudojimo būdus. Standartas pagrįstas garsiu modeliu PLANUOK – DARYK – TIKRINK – VEIK, darant prielaidą nuolat gerinti energijos vartojimą. Jis suderinamas su labiau populiaresniais standartais ISO 9001 ir ISO 14001, ir valdymo cikle veikia pagrindiniai valdymo etapai: politika, vadovybinė analizė, vidaus auditas, koregavimo ir prevenciniai veiksmai, monitoringas ir duomenų analizė. Atsižvelgiant į energijos naudojimo funkcijas yra įvedami papildomi reikalavimai:
– elektros energijos analizė ir racionalaus naudojimo pagrindinių aspektų nustatymas
– matuojamų tikslų ir uždavinių energijos vartojimo efektyvumo didinimui planavimas ir nustatymas
– energijos valdymas
– energijos paslaugų, įrangos, sistemų ir procesų projektavimas ir pirkimas
Racionalus standarto rekomendacijų panaudojimas atneša ekonominę naudą, pavyzdžiui – padidina verslo efektyvumą, organizuoja našesnę organizacijos ekonominę veiklą. Ir, žinoma, standartas sumažina verslo riziką geriau valdant įvairių rūšių energiją įmonėje/ organizacijoje. Standartas taip pat gali būti naudojamas projektuojant vieną iš nuolatinio (tvaraus) vystymosi elementų organizacijoje.