Entries by Oleg

,

Seminaro programa

Autoriniai seminarai skirti specialistams, kurie turi auditavimo praktiką ar dalyvaus Jūsų įmonėje /organizacijoje sudaromose darbo grupėse, vadybos sistemos gerinimui. Seminaras skirtas būtinų žinių ir įgūdžių stiprinimui, atsižvelgiant į pagrindinius vadybos standartų pasikeitimus. Seminaro tema: „Naujų standartų – ISO9001:2015 ir ISO14001:2015 pagrindiniai pasikeitimai. Integruotos vadybos sistemos vidaus audito ypatumai, pritaikant prie kompanijos veiklos”. Pagrindinės seminaro potemės: • Procesinis požiūris į veiklą. […]

ISO14001 Aplinkosaugos vadyba

Aplinkos apsaugos valdymo sistema, remiantis standarto ISO 14001 reikalavimais, yra skirta sumažinti aplinkos teršimo riziką. Įdiegima ir veikia kaip dalis bendrosios vadybos sistemos įmonėje. Sistemos valdymo objektas yra šalutiniai procesai, tokie kaip atliekų tvarkymas, emisijos sumažinimas į orą, atliekų ir drenažinių vandenų kontrolė, darbas su cheminėmis medžiagomis, įvairių rūšių energijos taupymas ir pan. Įmonėms ir […]

,

ISO9001

  Kokybės vadybos sistema, remiantis standarto ISO 9001 pagrindu, skirta gaminių/ paslaugų su trūkumais pateikimui į rinką rizikos sumažinimui. Užtikrina didesnį pasitikėjimą pirkėjams/ klientams, nes gamybos proceso/ paslaugos teikimo metu metu, produktas bus gaminamas nustatytais reikalavimais. O broko atveju, pirkėjas gali tikėtis didesnio gamintojo dėmesio ir greitesnio klaidų/ broko ištaisymo, nuostolių kompensavimo. Sistema sukuriama ir […]

,

EFQM European Fondation for Quality Management

Tai išskirtinis modelis, kuris pagerina Jūsų organizacijos valdymą pagal Europos Kokybės Valdymo Fondo reikalavimus. Taikomas bet kuriai organizacijai. Leidžia nuolat gerinti valdymo efektyvumą pasitelkiant mokymą, kūrybiškumą ir inovacijas. Taip pat gali būti naudojamas, kaip Jūsų organizacijos/ įmonės tikslų įsivertinimas ir palyginimas su geriausiomis kompanijomis Europoje ir Jūsų rinkoje.EFQM www.efqm.com

,

BSC / SRS Subalansuotų Rodiklių Sistema

  Balanced Score Cards – Subalansuotų rodiklių sistema Dirba kaip: Valdymo sistema: Organizacijos valdymo sistema, kuri per organizacijos strateginę iniciatyvą, subalansuotus organizacijos rodiklius, nustatant pagrindinių procesų ir funkcijų KPI, padeda pasiekti strateginius tikslius ir rodiklius. Kontroliavimo sistema: Dažnai naudojama kaip pagrindinių veiklos rodiklių kontroliavimo sistema.

,

KPI/PVR – pagrindiniai veiklos rodikliai

KPI – Key Performance Indicators/ PVR- pagrindiniai veiklos rodikliai . KPI – veiklos rezultatų ir/ ar procesų matavimo priemonė, tikslų bei rezultatų siekimas. Valdyti galima geriau, kai esi pajėgus išmatuoti valdomą objektą ir gauti faktinę informaciją. Valdymas pagrįstas įrodymais pagal procesų, departamentų, filialų darbą. Tai yra valdymas remiantis KPI – tai tokia valdymo priemonė, kuri […]

, ,

ISO27001 Informacijos saugos vadyba

  Vadybos sistema pagal ISO 27001 standarto reikalavimus –  modelis, kuris sujungia geriausias informacijos saugumo valdymo sistemos praktikas . Veikia tiek didelėse, tiek ir mažose organizacijose. Ypač naudinga tose srityse, kuriose duomenų apsauga yra svarbiausia darbo sąlyga. Pavyzdžiui: finansų valdyme, visuomenės sveikatos įstaigose, visuomenės (miesto ir valstybės) įstaigose, taip pat informacinės įmonėse/ organizacijos. Ši vadybos […]

,

OHSAS 18001 Darbuotojų sauga

  Valdymo sistema skirta profesionaliam darbo saugos užtikrinimui darbo vietoje. Skirta sumažinti įmonėse ir organizacijose asmens sužalojimo riziką bei nuostolius patiriamus dėl sveikatos būklės. Sukurta ir veikia kaip dalis įmonės/ organizacijos bendrosios vadybos sistemos. Sistemos valdymo objektas yra procesai: ▪ kontroliuojamų sąlygų darbo saugai reikalaujamame lygyje sukūrimas ir išlaikymas. ▪ grėsmių ir rizikų, sukeliančių esamą […]

, ,

ISO50001 Energijos vadyba

ISO 50001 standartas organizacijai parodo energijos išteklių valdymo modelį bei efektyvumo pagerinimo ir jų panaudojimo būdus. Standartas pagrįstas garsiu modeliu PLANUOK – DARYK – TIKRINK – VEIK, darant prielaidą nuolat gerinti energijos vartojimą. Jis suderinamas su labiau populiaresniais standartais ISO 9001 ir ISO 14001, ir valdymo cikle veikia pagrindiniai valdymo etapai: politika, vadovybinė analizė, vidaus […]