Entries by Oleg

, , , , , , , , , , , , ,

Seminaro programa

Autoriniai seminarai skirti specialistams, kurie turi auditavimo praktiką ar dalyvaus Jūsų įmonėje /organizacijoje sudaromose darbo grupėse, vadybos sistemos gerinimui. Seminaras skirtas būtinų žinių ir įgūdžių stiprinimui, atsižvelgiant į pagrindinius vadybos standartų pasikeitimus ir reikalavimus. Seminaro tema: „Standartai – ISO9001/14001:2015, ISO45001 . Integruotos vadybos sistemos pagrindiniai reikalavimai. Vidaus audito ypatumai, pritaikant prie įmonės veiklos”. Pagrindinės seminaro potemės: • […]

, , , , , , , ,

ISO14001 Aplinkosaugos vadyba

Aplinkos apsaugos valdymo sistema, remiantis standarto ISO 14001 reikalavimais, yra skirta sumažinti aplinkos teršimo riziką. Įdiegiama ir veikia kaip dalis bendrosios vadybos sistemos įmonėje. Sistemos valdymo objektas yra šalutiniai procesai, tokie kaip atliekų tvarkymas, emisijos sumažinimas į orą, atliekų ir drenažinių vandenų kontrolė, darbas su cheminėmis medžiagomis, įvairių rūšių energijos taupymas ir pan. Įmonėms ir […]

, , , , , , , , , , ,

ISO9001

  Kokybės vadybos sistema, remiantis standarto ISO 9001 pagrindu, skirta gaminių/ paslaugų su trūkumais pateikimui į rinką rizikos sumažinimui. Užtikrina didesnį pasitikėjimą pirkėjams/ klientams, nes gamybos proceso/ paslaugos teikimo metu , produktas bus gaminamas nustatytais reikalavimais. O broko atveju, pirkėjas gali tikėtis didesnio gamintojo dėmesio ir greitesnio klaidų/ broko ištaisymo, nuostolių kompensavimo. Sistema sukuriama kaip […]

, , ,

EFQM European Fondation for Quality Management

Tai išskirtinis modelis, kuris pagerina Jūsų organizacijos valdymą pagal Europos Kokybės Valdymo Fondo reikalavimus. Taikomas bet kuriai organizacijai. Leidžia nuolat gerinti valdymo efektyvumą pasitelkiant mokymą, kūrybiškumą ir inovacijas. Taip pat gali būti naudojamas, kaip Jūsų organizacijos/ įmonės tikslų įsivertinimas ir palyginimas su geriausiomis kompanijomis Europoje ir Jūsų rinkoje. www.efqm.com

, , , , , , , , , , , , , , ,

BSC / SRS Subalansuotų Rodiklių Sistema

  Balanced Score Cards – Subalansuotų rodiklių sistema Dirba kaip: Valdymo sistema: Organizacijos valdymo sistema, kuri per organizacijos strateginę iniciatyvą, subalansuotus organizacijos rodiklius, nustatant pagrindinių procesų ir funkcijų KPI, padeda pasiekti strateginius tikslius ir rodiklius. Kontroliavimo sistema: Dažnai naudojama kaip pagrindinių veiklos rodiklių kontroliavimo sistema.

, , , ,

KPI/PVR – pagrindiniai veiklos rodikliai

KPI – Key Performance Indicators/ PVR- pagrindiniai veiklos rodikliai . KPI – veiklos  ir/ ar procesų matavimo priemonė, tikslų bei rezultatų siekimas. Valdyti galima geriau, kai esi pajėgus išmatuoti valdomą objektą ir gauti faktinę informaciją. Valdymas pagrįstas įrodymais pagal procesų, departamentų, filialų darbą. Tai yra valdymas remiantis KPI – tai tokia valdymo priemonė, kuri yra […]

, , , , , , , , , , , ,

ISO27001 Informacijos saugos vadyba

Nauda Jums: sutvarkysime Jūsų organizacijos apsaugos nuo informacijos praradimo, neleistino atskleidimo, klastojimo, sugadinimo, sunaikinimo procesus. Atlikti veiksmai ir įdiegtos priemonės apsaugos organizaciją nuo kritinių padarinių įtakojančių veiklą bei išlaikys klientų, tiekėjų, akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių pasitikėjimą. Įdiegta informacijos saugumo vadybos sistema sustiprins duomenų apsaugos valdymo procesus (pagal BDAR reikalavimus). Tolimesnis vadybos sistemos sertifikavimas pagal […]

,

ISO 45001 Darbuotojų sauga

  Valdymo sistema skirta profesionaliam darbo saugos užtikrinimui darbo vietoje. Skirta sumažinti įmonėse ir organizacijose asmens sužalojimo riziką bei nuostolius patiriamus dėl sveikatos būklės. Sukurta ir veikia kaip dalis įmonės/ organizacijos bendrosios vadybos sistemos. Sistemos valdymo objektas yra procesai: ▪ kontroliuojamų sąlygų darbo saugai reikalaujamame lygyje sukūrimas ir išlaikymas. ▪ grėsmių ir rizikų, sukeliančių esamą […]

, , , ,

ISO50001 Energijos vadyba

ISO 50001 standartas organizacijai parodo energijos išteklių valdymo modelį bei efektyvumo pagerinimo ir jų panaudojimo būdus. Standartas pagrįstas garsiu modeliu PLANUOK – DARYK – TIKRINK – VEIK, darant prielaidą nuolat gerinti energijos vartojimą. Jis suderinamas su labiau populiaresniais standartais ISO 9001 ir ISO 14001, ir valdymo cikle veikia pagrindiniai valdymo etapai: politika, vadovybinė analizė, vidaus […]

, , , ,

AQAP NATO

  NATO AQAP – tai standartų serija, kuriuose nurodomi NATO organizacijoms gaminių ir (ar) paslaugų kokybės tiekimo reikalavimai. Mes siūlome : AQAP 2110 standarto įdegimo paslaugos, mokymo paslaugos.