Kokybės vadybos sistema, remiantis standarto ISO 9001 pagrindu, skirta gaminių/ paslaugų su trūkumais pateikimui į rinką rizikos sumažinimui. Užtikrina didesnį pasitikėjimą pirkėjams/ klientams, nes gamybos proceso/ paslaugos teikimo metu , produktas bus gaminamas nustatytais reikalavimais. O broko atveju, pirkėjas gali tikėtis didesnio gamintojo dėmesio ir greitesnio klaidų/ broko ištaisymo, nuostolių kompensavimo. Sistema sukuriama kaip  įmonės valdymo dalis, naudojant procesinio pažiūros į veikla metodus .
▪ pagrindinis ( vertės kūrimo ) procesas: rinkodara, pardavimai, projektavimas, gamyba, pristatymas, garantinis aptarnavimas;
• pagalbiniai procesai: sandėliavimas, matavimo įrangos valdymas, išteklių valdymas (personalo, infrastruktūros), dokumentų valdymas, klientų apklausa;
▪ valdymo procesai: kokybės politika, tikslai (uždaviniai), rizikos valdymas, vidaus auditas, korekcinės priemonės, vadovybinė analizė, gerinimas.
Standartas buvo peržiūrėtas ir atnaujintas 2015 m. Nauja ISO 9001 standarto struktūra atspindi šiuolaikines verslo valdymo tendencijas.
Nauja standarto versija apima naujus valdymo sistemų reikalavimus. Pvz. – rizikos valdymas. Diegiant vadybos sistemą būtina įvertinti riziką, peržiūrėti prevencinių veiksmų reikalavimus. Taip pat įtraukti nuolatinio gerinimo elementai, palengvinti reikalavimai sistemos dokumentavimui.