Aplinkos apsaugos valdymo sistema, remiantis standarto ISO 14001 reikalavimais, yra skirta sumažinti aplinkos teršimo riziką. Įdiegima ir veikia kaip dalis bendrosios vadybos sistemos įmonėje. Sistemos valdymo objektas yra šalutiniai procesai, tokie kaip atliekų tvarkymas, emisijos sumažinimas į orą, atliekų ir drenažinių vandenų kontrolė, darbas su cheminėmis medžiagomis, įvairių rūšių energijos taupymas ir pan.
Įmonėms ir organizacijoms, kurios teikia paslaugas, Aplinkos Apsaugos vadybos sistema yra skirta išsaugoti įvairių rūšių išteklius, pvz.: elektros, vandens, komunalinių atliekų, popieriaus, transporto ir kitas išlaidas.
Aplinkos apsaugos valdymo sistema suteikia teigiamą verslo įvaizdį. O ypač kartu su energijos valdymo sistema pagal ISO 50001 standarto reikalavimus, padeda sukurti pasitikėjimą verslo partneriams ir suinteresuotoms šalims.