Rizikos valdymas

Rizikos valdymo seminaro programa: Rizikos valdymo tarptautiniai standartai – apžvalga, tūrinis, tikslai. Rizikos vertinimo metodikos mažajam verslui: -Organizacijos kontekstas, -Veiklos pavojų/galimybių identifikavimas -Veiklos…

Seminaro programa

,
Autoriniai seminarai skirti specialistams, kurie turi auditavimo praktiką ar dalyvaus Jūsų įmonėje /organizacijoje sudaromose darbo grupėse, vadybos sistemos gerinimui. Seminaras skirtas būtinų žinių ir įgūdžių stiprinimui, atsižvelgiant…

EFQM European Fondation for Quality Management

,
Tai išskirtinis modelis, kuris pagerina Jūsų organizacijos valdymą pagal Europos Kokybės Valdymo Fondo reikalavimus. Taikomas bet kuriai organizacijai. Leidžia nuolat gerinti valdymo efektyvumą pasitelkiant mokymą, kūrybiškumą ir…