Vadybos sistema pagal ISO 27001 standarto reikalavimus –  modelis, kuris sujungia geriausias informacijos saugumo valdymo sistemos praktikas . Veikia tiek didelėse, tiek ir mažose organizacijose. Ypač naudinga tose srityse, kuriose duomenų apsauga yra svarbiausia darbo sąlyga. Pavyzdžiui: finansų valdyme, visuomenės sveikatos įstaigose, visuomenės (miesto ir valstybės) įstaigose, taip pat informacinės įmonėse/ organizacijos. Ši vadybos sistema taip pat gali būti taikoma įmonėse, kurios valdo dideles duomenų bazes (naftos perdirbimas, laivų statyba), o taip pat ten, kur informacija administruojama kitų organizacijų vardu (duomenų centrai, IT pirkimai).