Valdymo sistema skirta profesionaliam darbo saugos užtikrinimui darbo vietoje.
Skirta sumažinti įmonėse ir organizacijose asmens sužalojimo riziką bei nuostolius patiriamus dėl sveikatos būklės.
Sukurta ir veikia kaip dalis įmonės/ organizacijos bendrosios vadybos sistemos.
Sistemos valdymo objektas yra procesai:
▪ kontroliuojamų sąlygų darbo saugai reikalaujamame lygyje sukūrimas ir išlaikymas.
▪ grėsmių ir rizikų, sukeliančių esamą ir (ar) galimą žalą darbuotojų sveikatai stebėjimas ir perspėjimas.