informacijos sauga, kokybės , aplinkosaugos, antikorupcinė vadyba

ISO9001

,
  Kokybės vadybos sistema, remiantis standarto ISO 9001 pagrindu, skirta gaminių/ paslaugų su trūkumais pateikimui į rinką rizikos sumažinimui. Užtikrina didesnį pasitikėjimą pirkėjams/ klientams, nes gamybos proceso/ paslaugos…

BSC / SRS Subalansuotų Rodiklių Sistema

,
  Balanced Score Cards – Subalansuotų rodiklių sistema Dirba kaip: Valdymo sistema: Organizacijos valdymo sistema, kuri per organizacijos strateginę iniciatyvą, subalansuotus organizacijos rodiklius, nustatant pagrindinių procesų…

ISO27001 Informacijos saugos vadyba

, ,
  Vadybos sistema pagal ISO 27001 standarto reikalavimus -  modelis, kuris sujungia geriausias informacijos saugumo valdymo sistemos praktikas . Veikia tiek didelėse, tiek ir mažose organizacijose. Ypač naudinga tose srityse, kuriose…

OHSAS 18001 Darbuotojų sauga

,
  Valdymo sistema skirta profesionaliam darbo saugos užtikrinimui darbo vietoje. Skirta sumažinti įmonėse ir organizacijose asmens sužalojimo riziką bei nuostolius patiriamus dėl sveikatos būklės. Sukurta ir veikia kaip dalis…

AQAP NATO

, , , ,
  NATO AQAP - tai standartų serija, kuriuose nurodomi NATO organizacijų gaminių ir (ar) paslaugų kokybės tiekimo reikalavimai.